Navigeren naar resultaat

Geschreven door Jos Claessens

Jos is partner van DPoC. Power up your strategy, power up your change.

navigeren

11/01/2022

Het is 2022. De hele aarde roept om duurzame verandering. Maar, hoe doen we dat? Navigeren naar resultaat? In een onvoorspelbare wereld? En dan ook nog eens navigeren naar gewenst, duurzaam resultaat? Hoe transformeren we naar een maatschappij waarin bewust, gezond en gelukkig de waarden zijn? En niet geld, macht en status? Dat kunnen wij alleen als we een andere mindset ontwikkelen. Datzelfde geldt voor onze organisaties. Dus, hoe verbindt een organisatie haar strategie met haar uitvoering? Hoe neemt zij haar mensen mee in dat veranderverhaal?

The Great Awakening

We leven in een uiterst transformatieve tijd. Ik denk dat we dat allemaal wel voelen. Langzaam maar zeker worden we ons bewust van de wereld die we hebben geschapen. Van de illusie dat die maakbaar en daarmee voorspelbaar is. De realiteit is echter anders. We zijn immers onderdeel van de evolutie. In dat grotere geheel veranderen we continu. We zijn momenteel op weg zelfverwerkelijking. Dat betekent dat we ons bewustzijn aan het verruimen zijn. En route doorleven we The Great Awakening, de huidige tijd vol kansen en bedreigingen.

Strategie, uitvoering en verandering

Dat het anders moet, beseffen de meesten van ons. En dat het om andere waarden dan geld, macht en status gaat ook. Maar hoe komen we los van een systeem dat over zijn houdbaarheidsdatum heen is? Hoe managen we zo’n turnaround? Allereerst, door een duidelijke, onderscheidende strategie op te stellen. Ten tweede, door deze ook daadwerkelijk en volledig uit te voeren. En tot slot, door flexibiliteit te tonen en de strategie en/of uitvoering zo nodig aan te passen. Strategie-uitvoering is een continu proces van verandering zoals in de boeken De bedrijfsnavigator en Dagboek van bewust leiderschap staat beschreven: navigeren naar resultaat.

Navigeren als continu proces

De linker lus van de lemniscaat of het oneindigteken is de strategische cirkel. En de rechter lus is de operationele. De twee laten de theorie op de praktijk aansluiten. Het denken wordt met het doen verbonden. En het vergt bewust leiderschap om van inspiratie naar verantwoordelijkheid te bewegen. Door continu te communiceren, leren en veranderen gaat strategie-uitvoering leven. Zo zorgt het voor synergie en positieve energie.

De bedrijfsnavigator

In De Bedrijfsnavigator legt Jeroen Walraven het strategie-uitvoering als een continu veranderproces uit. Van vaststellen naar koers bepalen, koers uitzetten, koers verwezenlijken, evalueren en leren. Het boek is een routekaart en praktische gids, waarin diverse methoden en technieken aan bod komen en opdrachten om deze meteen toe te passen.

Dagboek van bewust leiderschap

In Dagboek van bewust leiderschap benadert Jos Claessens strategie-uitvoering vanuit leiderschap en verandering. Analyse, visie, missie, doelen, acties en resultaat zijn contactmomenten van rationele en emotionele betekenis. Het boek is een business- en ontwikkelingsroman die strategie-uitvoering in de context van leiderschap en verandering plaatst.

Open dialoog en draagvlak

Als we de weg van de logica volgen, begint strategie-uitvoering met analyseren of vaststellen. Op basis daarvan worden visie en missie bepaald. Die horizon met stip geeft betekenis. Zonder die bron van inspiratie is strategie-uitvoering lastig. Door echt draagvlak voor het ‘waarom’ te creëren we verantwoordelijkheid. En door daarover met elkaar een open dialoog aan te gaan, stimuleren we vrijwilligheid. Zo gaan veranderen en navigeren naar resultaat bijna vanzelf.

Oneindige alertheid

Omdat het ‘oneindige’ strategie-uitvoeringsproces in zijn eenvoud zo krachtig is, houdt het de leiding en het team alert. Een klein voorbeeld: als een organisatie halverwege het jaar besluit een buitenlandse acquisitie te doen, zal ze haar missie ‘beste binnenlandse speler’ moeten aanpassen. Dit om geen verwarring in haar organisatie of bij haar klanten te stichten. En om alle energie dezelfde kant op te sturen.

Een onvoorspelbare wereld

De huidige tijd biedt ons de gelegenheid ons bewustzijn te verruimen. Door The Great Awakening worden we nog alerter. We gaan sneller, meer en objectiever waarnemen. En dat is een kans. In strategie-uitvoering en verandering is ons waarnemingsvermogen namelijk de verschilmaker. Door deze kracht in te zetten kunnen we de zichtbare bovenstroom met de onzichtbare onderstroom verbinden. Dus pak die uitdaging! Navigeren naar resultaat is anno 2022 navigeren in een onvoorspelbare wereld.

Wil je sparren over het navigeren naar resultaat, naar bewust, gezond en gelukkig? Dutch Power on Change staat voor je klaar.

Lees ook…

Gastcollege Fontys

Gastcollege Fontys

Op vrijdag 18 maart heeft Jeroen Walraven van Dutch Power on Change twee gastcolleges gegeven aan ruim 100 tweedejaars...

Organisatiedoelen halen in 2021!

Organisatiedoelen halen in 2021!

Natuurlijk lastig als je niet allemaal tegelijk op de werkvloer bent maarabsoluut onwerkbaar is de situatie niet. Je...

Stap #6: leren

Stap #6: leren

Wat leer je van veranderen? Dutch Power on Change ziet veranderen als een proces en niet als een project. Voor deze...

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *