Referenties

Projecten waar we trots op zijn..

Maakindustrie metaal

Voor een Nederlandse activiteit van de multinational Oerlikon hebben Jeroen en Hans van Dutch Power on Change een compleet strategietraject begeleid waarbij in teams een breed gedragen veranderplan werd uitgedacht en geïmplementeerd. Oerlikon is in staat geweest om de productie in hoge mate te robotiseren waarbij vele medewerkers een passende rol hebben gekregen in de organisatie.

Maakindustrie Safety Footwear.

Als interim directeur transities en operations van Emma heeft Jeroen van Dutch Power on Change een operations excellence-programma succesvol uitge¬voerd, de organisatie klaargemaakt om te kunnen gaan produceren voor derden, en de organisatie ge-professionaliseerd om ver¬der te kunnen groeien.

Human Resources.

Als interim CEO van de WAA groep heeft Jeroen van Dutch Power on Change zorggedragen voor een complete re-positionering van de organisatie bestaande uit zo’n 1.000 werknemers. De organisatie is omgevormd van een functionele naar een klantgerichte procesorganisatie.

Maakindustrie plastics.

Voor investeerder PSI hebben Jeroen en Hans van Dutch Power on Change een analyse gemaakt ten aanzien van de samenvoeging van twee spuitgiet bedrijven. In een tweede fase hebben we de bedrijven gezamenlijk laten werken aan een hernieuwde strategie waarin onderlinge samenwerking en afstemming het uitgangspunt was.

Communitiy building.

Voor bedrijvenvereniging GRIC (Gilze en Rijen) maar ook voor het DOE samenwerkingsverband rond verduur-zamen van onder andere gemeente Eindhoven, VNO-NCW en de Technische Universiteit Eindhoven, heeft Hans van Dutch Power on Change gebouwd aan een community met een eigen ambitie, een onderliggend plan en resultaten waarmee de community zelfvoorzienend werd in haar bestaan.

Maakindustrie lighting.

Voor het al tientallen jaren bestaande HBI Lighting maar ook voor scale-up Timberlab begeleidt Hans van Dutch Power on Change de ontwikkeling en groei van deze verlichtings-bedrijven. De basis is telkens een sterke strategie (vanuit de organisatie-bedoeling) dat resulteert in onder andere innovatie op het gebied van technologie en samen-werking met ketenpartners.

Systeemintegratie.

Voor Sentech, een toeleverancier van onder andere ASML, heeft de samenwerking SFx met Hans van Dutch Power on Change een traject begeleid met als doel te komen tot een hernieuwde markt-propositie.

Installatietechniek.

In opdracht van multinational ABB werkt Hans van Dutch Power on Change al jaren aan organisatie verbeteringen bij installatie-bedrijven. Het handelt daarbij om prestatieverbetering door klantgerichtheid en onderscheidend vermogen op basis van een heldere strategie. Maar ook werkt Dutch Power on Change bijvoorbeeld met Gafco, een autoriteit op het vlak van koeltechnische producten en airconditioning apparatuur en onderdeel van de Rensa-groep. Deze activiteiten zijn uitgevoerd vanuit Nieuwe Tijden.