Willen, mogen en kunnen

Geschreven door Hans Joosten

Hans is founding partner van DPoC. Power up your strategy, power up your change.

WMK

20/11/2023

Wat is het veranderingsvermogen van jouw organisatie?

Innoveren en veranderen.

Organisaties die mee willen blijven doen in hun markt of vakgebied zullen continue moeten blijven innoveren. Innovatie vormt de manier om je rendement en marktpositie te verbeteren. En elke organisatie zou zich daar bezig mee moeten houden om door rendement je toekomst zekerder te stellen. Dit zijn basisprincipes in onze economie: rendement en continuïteit!

Om te innoveren zul je moeten veranderen en dus in actie moeten komen. Innoveren betekent dan ook dat je op een andere manier gaat werken. De andere manier van werken leidt tot nieuwe en betere uitkomsten. Een bekende uitspraak is: niet elke verandering is een verbetering, maar voor elke verbetering is wel een verandering nodig.

Randvoorwaarden voor verandering.

Om als organisatie te kunnen veranderen zullen zeker de mensen binnen de organisatie moeten veranderen. We bedoelen dan alle stakeholders: van directie tot medewerker, van staf tot productie. Iedereen. Door anders te gaan werken ga je immers andere resultaten boeken.

Om anders te gaan werken is nieuw gedrag nodig wat we kunnen volhouden. Met alleen een plan en nieuwe instructies ga je er niet komen. Je hebt eigenaarschap nodig.

Om nieuw gedrag succesvol te kunnen realiseren zijn drie randvoorwaarden van groot belang: ben je gemotiveerd, word je ondersteund vanuit de omgeving en heb je de juiste capaciteit?

  1. De eerste randvoorwaarde: zijn we als organisatie gemotiveerd om op een andere manier te gaan werken, is er de wil, oftewel willen de mensen veranderen? De volgende onderwerpen vallen onder willen: inspirerende visie, aanvoerders en managementstijl, gezamenlijke ambitie, flinke doelen, eigenaarschap, teamvorming, gedocumenteerde strategie.
  2. De tweede randvoorwaarde: worden we als organisatie in de gelegenheid gesteld en ondersteund om op een andere manier te kunnen gaan werken, oftewel mogen we veranderen? De volgende onderwerpen vallen onder mogen: cultuur, waarden, vertrouwen, betrokkenheid,  invloed, transparantie, programmamanagement, bedrijfsprocessen, organisatiestructuur, managementinformatiesysteem.
  3. De derde randvoorwaarde: hebben we als organisatie de juiste capaciteit en competenties om op een andere manier te kunnen gaan werken, oftewel kunnen we de verandering wel uitvoeren? De volgende onderwerpen vallen onder kunnen: betrokkenheid, communicatie, samenwerken, monitoring, evalueren, competenties, opleidingen en trainingen.

Systemische aanpak.

Om een verandering in een organisatie effectief te kunnen doorvoeren is het van belang om dit systemisch te benaderen. Systemisch kijken zorgt ervoor dat je oog krijgt voor het grotere geheel. Kijk dus naar alle aspecten van een organisatie, van strategisch tot operationeel maar ook de formele en informele onderwerpen, oftewel de bovenstroom én de onderstroom. Willen, mogen en kunnen gaat dus over strategische zaken, maar ook via tactiek naar operationele aangelegenheden. En tegelijkertijd heeft het formele eigenschappen en informele kenmerken. Alleen in een goede mix groeit eigenaarschap en zal de verandering succesvol verlopen.

WMK-scan.

Dutch Power on Change heeft op basis van al deze kenmerken de WMK-scan ontwikkeld. Aan de hand van een 60-tal vragen kan bepaald worden hoe fit je organisatie is om te kunnen veranderen. Met de uitslag van de scan kun je gaan bepalen op welke onderwerpen je moet focussen om een veranderingsprogramma nog succesvoller te laten verlopen. En weet: uit verschillende studies komt naar voren dat maar ongeveer 30% van alle veranderprogramma’s een succes is. Het volbrengen van een verandering is dus een vak apart!

Quickscan.

Om een eerste indruk te krijgen kun je ook onze WMK Quickscan eens invullen. In slechts 6 vragen kunnen we je een beeld schetsen van je veranderingsfitheid. Je komt bij de WMK Quickscan door te klikken op de volgende link: link naar Quickscan

Contact

Mocht je vragen hebben over onze WMK-scan of deze WMK-scan willen laten uitvoeren in je organisatie dan kun je contact opnemen met Petra de Vaan, Erik Veenstra of Hans Joosten.

Petra de Vaan, 06-53396339, petra@dutchpoweronchange.com 

Erik Veenstra, 06-20451262, erikveenstra@dutchpoweronchange.com

Hans Joosten, 06-55307777, hans@dutchpoweronchange.com

Lees ook…

Eerste resultaten.

Eerste resultaten.

In de afgelopen maanden hebben we al wat resultaten met ons WMK-model kunnen verzamelen. Dit model gaat over de...

Fit genoeg om te veranderen?

Fit genoeg om te veranderen?

Een verandering van tijdperk. Onze maatschappij verandert snel. Innovaties voeren het tempo enorm op. De grote vraag...

WMK-sessie

WMK-sessie

Vandaag een mooie sessie over de randvoorwaarden voor verandering: willen, mogen en kunnen. Met hulp van Karin...

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *